ZNP - Aktualności
ZNP - O nas
ZNP - Dokumenty
ZNP - Porady
ZNP - Linki
ZNP - Kontakt
>
Dziś jest: sobota, 23 czerwca 2018 r.
Historia ZNP

Rodowód ZNP   100 lat ZNP


100 lat ZNP - niektóre fakty i wydarzenia

1905
 • 1 października - tajny zjazd nauczycieli ludowych z zaboru rosyjskiego w Pilaszkowie k. Łowicza, powstanie Związku Nauczycieli Ludowych
 • 9 grudnia - utworzenie w Warszawie Polskiego Związku Nauczycielskiego oraz Stowarzyszenia Nauczycielstwa Polskiego
 • 28 grudnia - zjazd nauczycieli ludowych z terenu Galicji w Krakowie ("Ankieta"), powstanie Krajowego Związku Nauczycielstwa Ludowego
1916
 • Zjazd organizacji nauczycielskich w Radomiu, utworzenie Zrzeszenia Nauczycielstwa Polskich Szkół Początkowych
1917
 • W czerwcu ukazał się pierwszy numer "Głosu Nauczycielskiego"
1919
 • W kwietniu nastąpiło połączenie związków nauczycielskich działających w b. zaborach rosyjskim i austriackim, powstał Związek Polskiego Nauczycielstwa Szkół Powszechnych
 • Na Sejmie Nauczycielskim (14-17 kwietnia) sformułowano zasady systemowe i programowe edukacji w odrodzonej Polsce
1925
 • W Zakopanem otwarto sanatorium nauczycielskie zbudowane wyłącznie ze składek członków ZPNSP
1930
 • Związek Polskiego Nauczycielstwa Szkół Powszechnych oraz Związek Zawodowy Nauczycielstwa Polskich Szkół Średnich połączyły się w jedną organizację - Związek Nauczycielstwa Polskiego
1932
 • Utworzono Instytut Nauczycielski ZNP (na bazie prowadzonych przez Związek wakacyjnych kursów uniwersyteckich)
 • Oddano do użytku gmach przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie w Warszawie, który stał się siedzibą Związku
1937
 • "Strajk nauczycielski" - protest przeciwko zawieszeniu działalności Zarządu Głównego ZNP i wprowadzeniu zarządu komisarycznego, zakończony sukcesem ZNP

 • W okresie dwudziestolecia międzywojennego Związek zorganizował 4 kongresy pedagogiczne (w 1929 r., 1931 r., 1933 r., 1939 r.)
1939-1945
 • ZNP działający w konspiracji jako Tajna Organizacja Nauczycielska (we współpracy z Departamentem Oświaty i Kultury Delegatury Rządu na Kraj) organizował i prowadził tajne nauczanie
 • Na tajnych zjazdach TON powstawały koncepcje i programy oświatowe, które miały być realizowane po odzyskaniu niepodległości; zostały one zaprezentowane na Zjeździe Oświatowym w Łodzi w 1945 r.
 • TON niosła pomoc nauczycielom i ich rodzinom represjonowanym przez okupantów
1945
 • W lutym ujawniło się kierownictwo TON, wznowiono działalność ZNP na terenie całego kraju
 • W czerwcu ukazał się pierwszy po wojnie "Głos Nauczycielski"
1947-1948
 • konsolidacja organizacyjna i programowa ZNP
1957
 • Odbył się ogólnopolski zjazd oświatowy ZNP
 • ZNP był organizatorem światowej konferencji nauczycieli
1959
 • ZNP zorganizował ogólnokrajowy zjazd oświaty zawodowej i rolniczej
1975
 • W Warszawie odbyła się światowa konferencja nauczycieli organizowana przez ZNP
1977
 • ZNP był współorganizatorem Kongresu Pedagogicznego Nauczycieli
1981
 • 13 grudnia ogłoszono stan wojenny i zawieszono działalność ZNP
1983
 • Reaktywowano działalność Związku, w dniach 14-15 października odbył się XXXIII Krajowy Zjazd Delegatów ZNP
1989
 • Udział przedstawicieli ZNP w obradach "Okrągłego stołu"
1991
 • "Marsz Milczenia" w obronie polskiej oświaty z udziałem ok. 10 tysięcy członków ZNP

 • W latach 1991-2003 ZNP organizował różne formy protestu (marsze protestacyjne, strajki, okupacja budynku MEN, pikiety) przeciwko niskim nakładom na edukację oraz pogarszaniu statusu prawnego i materialnego czynnych i emerytowanych pracowników oświaty
1995
 • Rozpoczęła działalność Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP
2000-2001
 • ZNP wystąpił z obywatelską inicjatywą ustawodawczą wprowadzenia do Karty Nauczyciela zapisu o określaniu minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela oraz wysokości przysługujących dodatków w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej. Obywatelski projekt poparło ponad 623 tysiące osób. Przyjęta przez Sejm ustawa uwzględniała zasadniczy postulat ZNP.
2002
 • XXXVIII Krajowy Zjazd Delegatów ZNP przyjął "Pakt dla edukacji" jako związkową propozycję określenia - na podstawie analizy i oceny sytuacji - perspektyw rozwoju polskiej oświaty
2003-2004
 • ZNP poparł ideę integracji europejskiej jako szansę rozwoju i unowocześniania edukacji w Polsce


NoM@D™ IT   
2007 - 2008   
Główna  | Aktualności  | O nas  | Dokumenty  | Porady  | Linki  | Kontakt  | Galeria |