ZNP - Aktualności
ZNP - O nas
ZNP - Dokumenty
ZNP - Porady
ZNP - Linki
ZNP - Kontakt
>
Dziś jest: sobota, 23 czerwca 2018 r.
O nas - Historia ZNP

Krótki zarys historii 40 – lecia działalności ZNP w PK (1968 - 20008)

    Związek Nauczycielstwa Polskiego rozpoczął działalność w 1968 r. wraz z powstaniem Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Koszalinie. Pierwsi członkowie zakładowej organizacji ZNP przy WSInż. wywodzili się ze szkolnych organizacji ZNP regionu koszalińskiego. Historycznym wydarzeniem było zebranie 14 listopada 1968 r., kiedy to zawiązała się Zakładowa Organizacja ZNP przy Wyższej Szkole Inżynierskiej w Koszalinie. Prezesem wybrany został mgr Władysław Jankowski (historyczny protokół).
    Zmiana nazwy uczelni 1 wrzesień 1996 r. z Wyższej szkoły Inżynierskiej w Koszalinie na Politechnikę Koszalińską doprowadziła także do zmiany nazwy Zakładowej Organizacji ZNP, który przyjął nazwę Związku Nauczycielstwa Polskiego w Politechnice Koszalińskiej.

    W dniu 9-go maja 2006 r. odbyło się Nadzwyczajne Walne Zebranie ZNP w PK podejmujące uchwałę o połączeniu naszej jednostki z ZNP w Warszawie, w ten sposób, że ZNP w PK wejdzie w struktury ZNP w Warszawie i stanie się Zakładową Organizacją ZNP posiadającą osobowość prawną i działającą na podstawie Statutu Jednostki Macierzystej (statut). Rejestracja odbyła się w dniu 26 czerwca 2007 r., nr KRS 000161287.


Prezesi w historii ZNP w PK
  • 14 listopad 1968 - mgr Władysław Jankowski
  • 11 kwiecień 1972 – prezesem Rady Zakładowej ZNP ponownie wybrano mgr Władysława Jankowskiego
  • 2 luty 1976 – dr inż. Wojciech Kacalak
  • 12 marzec 1980 – dr inż. Ryszard Lewkowicz
  • 26 styczeń 1983 – doc. mgr inż. Jerzy Smoleński
  • 29 kwiecień 1987 - doc. mgr inż. Jerzy Smoleński
  • 24 październik 1990 – dr Halina Nowak Knyrowicz
  • 5 grudzień 1996 – dr hab. inż. Jarosław Diakun
  • 17 listopad 1999 – prof. dr hab. inż. Witold Precht – do chwili obecnej pełni funkcję prezesa


Kadencja 2002-2005

    19 listopad 2002r. odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Zakładowej Organizacji ZNP w Politechnice Koszalińskiej. Na kadencję 2002-2005 wybrano:
  • Witold Precht – prezes
  • Waldemar Borjaniec – vice prezes
  • Grzegorz Radomski – vice prezes
  • Narcyz Kulawiuk – vice prezes
  • Piotr Myśliński – jedn. M. wydz.
  • Stanisław Kapłonek– sekretarz
  • Aleksy Patryn - członek Zarządu
  • Jadwiga Smolińska - członek Zarządu
  • Grażyna Kościerzyńska-Siekan - członek Zarządu
  • Jan Górski - członek Zarządu
  • Maria Klonowska-Matynia - członek Zarządu

    09 grudnia 2005 r. odbyło się Zebranie Sprawozdawczo Zakładowej Organizacji ZNP w Politechnice Koszalińskiej połączone z obchodami 100– lecia ZNP. Gościem honorowym był prezes federacji ZNP Szkół Wyższych prof. dr. hab. Zygmunt Cybulski. Na zebraniu wręczono:
• odznaczenia 50 lat członkostwa w ZNP
Witold Precht
• złote odznaki ZNP
Jolanta Strzelecka
Leszek Wojciechowski
• Medale 100-lecia ZNP
Waldemar Borjaniec
Jarosław Diakun
Elżbieta Grynkiewicz – Zapała
Tomasz Hesse
Jerzy Ignaciuk
Jerzy Jastrzębski
Wojciech Kacalak
Bożena Konowalska
Leon Kukiełka
Narcyz Kulawiuk
Ryszard Lewkowicz
Czesław Łukianowicz
Lesław Macieik
Grażyna Malatyńska
Piotr Myśliński
Halina Nowak – Knyrowicz
Czesław Partacz
Witold Brecht
Grzegorz Radomski
Teresa Rakowska
Janina Reszka
Jadwiga Smolińska
Jolanta Strzelecka
Janusz Śniadecki
Wiktor Szamin
Anna Szczepaniak
Artrur Wezgraj
Leszek Wojciechowski
Barbara Zdrojewska
• Dyplomy uznania i podziękowania
Waldemar Borjaniec
Grażyna Kościerzyńska-Siekan
Jan Górski
Maria Klonowska-Matynia
Narcyz Kulawiuk
Piotr Myśliński
Grzegorz Radomski
Janina Reszka
Jadwiga Smolińska
Jolanta Strzelecka
Anna Szczepaniak
Barbara Zdrojewska


Kadencja 2006-...

    28 listopad 2006 r. odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Zakładowej Organizacji ZNP w Politechnice Koszalińskiej. Na kadencję 2006-2010 wybrano:
  • Witold Precht – prezes
  • Narcyz Kulawiuk – vice prezes
  • Jolanta Strzelecka – sekretarz
  • Waldemar Borjaniec – członek Zarządu (od 23 października 2007r. vice prezes)
  • Jan Górski - członek Zarządu
  • Maria Klonowska-Matynia - członek Zarządu
  • Grażyna Kościerzyńska-Siekan - członek Zarządu
  • Piotr Myśliński - członek Zarządu
  • Jadwiga Smolińska - członek Zarządu

Witold Precht – prezes, prof. zw. dr hab.
  • Uhonorowany Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski na wstędze za wybitne osiągnięcia w dziedzinie naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej, wręczony w Belwederze przez Prezydenta RP,
  • pracownik akademii Marynarki Wojennej im. Obrońców Westerplatte w Gdyni w latach 2005 – 2008,
  • przewodniczący Komisji Pojednawczej w Politechnice Koszalińskiej
NoM@D™ IT   
2007 - 2008   
Główna  | Aktualności  | O nas  | Dokumenty  | Porady  | Linki  | Kontakt  | Galeria |